سیاست بازپرداخت و بازگشت

سیاست ها

ما این سیاست بازپرداخت را آماده کرده ایم تا توضیح دهیم که چه زمانی شما میتوانید درخواست بازپرداخت هزینه محصولات و خدماتی که از ایمنی ها تهیه نموده اید را نمایید (همه “خدمات یا کالاها ”).

  • به هیچ وجه برای یک خدمت یا کالا نمیتوان بیشتر از یکبار درخواست بازپرداخت نمود.
  • خدمات یا کالاها بایستی قبل از اینکه ما برای آنها بازپرداختی انجام دهیم لغو شوند.
  • هیچ بازپرداختی به خدماتی یا کالایی که به دلیل مشخصی معلق و یا لغو شده است تعلق نمیگیرد.
  • اگر خدمات یا کالای خریداری شده شامل پیشنهاد تشویقی و یا با قیمت تخفیف دار هم بوده باشد٫ و شما خدمت یا کالای خریداری شده را لغو کنید٫ قیمت استاندارد کالای مربوطه از مبلغ بازپرداخت کسر میشود.
  • همه بازپرداختها با واحد پول ریال پرداخت خواهد شد و از طریق شناسه شبا خریدار اصلی صورت میگیرد. وظیفه انتقال وجه به حسابهای دیگر و یا ارزهای دیگر برعهده شما میباشد.
  • با درخواست شما امکان بازپرداخت وجه به عنوان حساب شما در سایت ایمنی ها برای خریدهای بعدی ممکن خواهد بود. خریدهایی که از طریق درگاه پرداخت آنلاین انجام شده است بازپرداخت آنها تنها به شناسه شبایی که به نام خریدار در زمان خرید آن خدمات باشد قابل بازپرداخت است و مسئولیت انتقال وجه به حساب اشخاص دیگر بر عهده شما می باشد.
  • هرگونه عوارضی که برای بازپرداخت وجه از طرف بانک و یا دیگر سازمانها اخذ شود از مبلغ بازپرداخت کسر میگردد.

نیازمندیهای بیشتری برای بازپرداخت ممکن است بر اساس شرایط و قوانین ویژه مورد نیاز باشد که در زمان خرید شما در صورت وجود اعلام میگردد.

ابطال سفارش و برگشت کالا

چطور سفارش خود را تغییر دهم؟ امکان لغو سفارش وجود دارد؟

بلی، با تماس با خدمات مشتریان امکان تغییر و یا لغو سفارش وجود دارد.

شرایط بازگشت محصول و بازپرداخت ایمنی ها چیست؟

می‌توانید ظرف مدت نهایت ۲ روز کاری از زمان تحویل گرفتن کالای خود، از طریق تماس تلفنی با «پشتیبانی ایمنی ها » برگشت کالای خریداری شده را از ایمنی ها درخواست نمایید.

وجه پرداخت شده بابت کالا ظرف مدت حداکثر 3 الی 5 روز کاری از زمان برگشت کالا، توسط ایمنی ها به حساب شما بازگردانده خواهد شد.

021-91035462
هم اکنون تماس بگیرید