دسته: شرکتی

لیست تمامی نمونه کارهای دسته: شرکتی

وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،js
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : نوری کو
آدرس سایت : http://nourico.ir/
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : Metrix Machinery Alignment
آدرس سایت : http://metrixm.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : طراحی وبسایت مازندچوب
وضعیت پروژه : آماده راه اندازی
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : لوپان استیل
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : exarchive
آدرس سایت : https://exarchive.com
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : مرسی
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : مگااونت
آدرس سایت : http://megaevent.ir
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : WordPress


اگر سوال ، انتقاد و یا پیشنهادی دارید میتوانید از همین طریق برای ما تیکت ارسال کنید!