دسته: Android & IOS

لیست تمامی نمونه کارهای دسته: Android & IOS

نام سایت : اپلیکیشن اتاق فرار
آدرس سایت : http://infinityescaperoom.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا : لاراول
نام سایت : نرم افزار ارائه انواع بیمه
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : نرم افزار خدماتی آنی زود
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : نرم افزار کافه یاب
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :


اگر سوال ، انتقاد و یا پیشنهادی دارید میتوانید از همین طریق برای ما تیکت ارسال کنید!