جوایز و اعتبارات

شرکت ما تایید شده توسط بانک های رسمی کشور اعم از :

 1. بانک ملی ایران
 2. بانک پاسارگاد
 3. بانک صادرات ایران

دارای نشان های رسمی کشوری اعم از :

 1. نشان ملی ثبت ( رسانه های دیجیتال )
 2. دارای نماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت و معدن و تجارت
 3. دارای نماد جشنواره وب ایران
 4. دارای نماد ساماندهی

دارای نشان های رسمی از درگاه های واسط معتبر اعم از :

 1. زرین پال
 2. پینگ پی

دارای مجوز های امنیتی اعم از :

 1. SSL Shopper
 2. digicert

021-91035462
هم اکنون تماس بگیرید