روش های پرداخت آفلاین ما به صورت زیر است :

شماره کارت : 6037997569159479

شماره حساب : 0221581762004

بانک ملی ایران به نام مهدی ابراهیمی

اگر سوال ، انتقاد و یا پیشنهادی دارید میتوانید از همین طریق برای ما تیکت ارسال کنید!