پرداخت آفلاین

روش های پرداخت آفلاین ما به صورت زیر است :

شماره کارت : 6037997569159479

شماره حساب : 0221581762004

بانک ملی ایران به نام مهدی ابراهیمی

نماد الکترونیکی developermen.ir