دسته: سازمانی

لیست تمامی نمونه کارهای دسته: سازمانی

نام سایت : برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در ایران
آدرس سایت : http://unhabitat.org.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : حوزه علمیه انگلستان
آدرس سایت : http://www.hawzaengland.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : مرکز اسلامی انگلیس
آدرس سایت : http://www.ic-el.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا : اختصاصی
نام سایت : مرکز مطالعات راهبردی راد
وضعیت پروژه : نامشخص
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : دانشگاه آزاد تهران جنوب
آدرس سایت : http://sida1.iausr.ac.ir
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : َASP.NET،MS SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : Private CMS


اگر سوال ، انتقاد و یا پیشنهادی دارید میتوانید از همین طریق برای ما تیکت ارسال کنید!