طراحی سایت و برنامه نویسی بصورت اختصاصی

و نمونه کار های ما آشنا خواهید شد

و از اینکه ما را انتخاب کرده اید ممنونیم...

طراحی سایت و برنامه نویسی بصورت اختصاصی

در ادامه با تمامی خدمات و نمونه کار های ما آشنا خواهید شد و از اینکه ما را انتخاب کرده اید ممنونیم...

وضعیت پروژه : نامشخص
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،js
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : ایران بلک استور
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : اورژانس موبایل
آدرس سایت : https://orjancemobile.ir
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : کاما کافه
آدرس سایت : http://cafecomma.co/
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،javcscript
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : گیم سی دی کی
آدرس سایت : http://gamecdkey.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : فروشگاه آنلاین پهباد و هلی شات
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : فروشگاه اینترنتی NIZOVA
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : سامان دارو
آدرس سایت : https://samandarou.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : فروشگاه موبایل راشا پارسیان
آدرس سایت : http://rashaparsian.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : کافه
آدرس سایت : https://coffebunn.ir
وضعیت پروژه : آماده راه اندازی
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : اپل پارت
آدرس سایت : http://applepart.ir/
وضعیت پروژه : آماده راه اندازی
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : اختصاصی
نام سایت : رومانتیک هوم
آدرس سایت : http://romantic-home.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در ایران
آدرس سایت : http://unhabitat.org.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : حوزه علمیه انگلستان
آدرس سایت : http://www.hawzaengland.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : مرکز اسلامی انگلیس
آدرس سایت : http://www.ic-el.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا : اختصاصی
نام سایت : مرکز مطالعات راهبردی راد
وضعیت پروژه : نامشخص
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : دانشگاه آزاد تهران جنوب
آدرس سایت : http://sida1.iausr.ac.ir
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : َASP.NET،MS SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : Private CMS
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،js
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : نوری کو
آدرس سایت : http://nourico.ir/
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : Metrix Machinery Alignment
آدرس سایت : http://metrixm.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : طراحی وبسایت مازندچوب
وضعیت پروژه : آماده راه اندازی
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : لوپان استیل
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : exarchive
آدرس سایت : https://exarchive.com
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : مرسی
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : مگااونت
آدرس سایت : http://megaevent.ir
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : تایم فور فان
آدرس سایت : https://t4f.ir
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : لاراول،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : اختصاصی
نام سایت : ارور اسکیپ
آدرس سایت : http://errorescape.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : ژوپیتر اسکیپ روم
آدرس سایت : http://jupiterescape.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : جوکر اسکیپ روم
آدرس سایت : http://jokerescaperoom.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : اسکیپ اسکری
آدرس سایت : http://escapescary.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : دیم اسکیپ
آدرس سایت : https://www.dimescape.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس

ارائه خدمات

مشاهده بیشتر ...
نام سایت : بنیان گرافیک
آدرس سایت : https://btisco.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : ایران خونه
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : طراحی وبسایت فروشگاهی کافه کاما
آدرس سایت : http://commacafe.co
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : سامانه نوبت دهی پزشکان
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : طراحی وب سایت راه اندازی استارت آپ
آدرس سایت : https://uplaw.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : سامانه تغییرات بیمه های درمانی
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : طراحی سایت آژانس هواپیمایی
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : طراحی سایت دانشگاه علمی کاربردی
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : آنی زود
آدرس سایت : http://www.anizood.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،SQL،CSS،HTML،javasc،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : اینستافالو
وضعیت پروژه : آماده راه اندازی
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : طبیب خانه
وضعیت پروژه : آماده راه اندازی
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : osclass
نام سایت : شرکت هوم
وضعیت پروژه : آماده راه اندازی
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : Laravel

ارائه محتوا

مشاهده بیشتر ...
نام سایت : سایت آموزش برنامه نویسی
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : سایت تبلیغاتی عصر تبلیغ
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : کاراتدریس
آدرس سایت : http://karatadris.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : رسا بورس
آدرس سایت : http://rasabourse.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : دکتر رضا نجفدری
آدرس سایت : http://www.drnajafdari.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،js
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : GetCook
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : مرکز مطالعات راهبردی راد
وضعیت پروژه : نامشخص
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : تی موزیک
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : یک برنامه نویس
آدرس سایت : https://oneman.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : اپلیکیشن اتاق فرار
آدرس سایت : http://infinityescaperoom.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا : لاراول
نام سایت : نرم افزار ارائه انواع بیمه
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : نرم افزار خدماتی آنی زود
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : نرم افزار کافه یاب
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :

نرم افزارها

مشاهده بیشتر ...
نام سایت : طراحی کنترل پنل USSD
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : Arama
نام سایت : فولاد تبار
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
اگر سوال ، انتقاد و یا پیشنهادی دارید میتوانید از همین طریق برای ما تیکت ارسال کنید!

جدیدترین های بلاگ دولوپرمن

مشاهده همه
باور های غلط درباره وردپرس

باور های غلط درباره وردپرس

باور های غلط که درباره وردپرس  انقدر درباره وردپرس صحبت شده که از اصل وردپرس به جا مانده ایم روزانه مدت های زیادی صرف پاسخ دادن و یا توجیح کردن کاربرا

ادامه مطلب
وایرفریم چیست

وایرفریم چیست

وایرفریم در اصل یک چهارچوب اولیه جهت طراحی وبسایت است وایرفریم یک نقشه اسکلت بندی وبسایت هست که قراره برای شما ساخته شود هدف اینکار به صورت خلاصه و کل

ادامه مطلب