غیرفعال کردن منو زبان از صفحه ورود

از نسخه 5.3 به بعد در صفحه ورود کاربران وردپرس یک منو انتخاب زبان قرار داده شده است .

اما اگر سایت شما از یک زبان پشتیبانی میکند و میخواهید این انتخاب را از کاربر بگیرید میتوانید به سادگی با قرار دادن کد زیر در functions.php این از صفحه ورود و ثبت نام حذف کنید.

add_filter( 'login_display_language_dropdown', '__return_false' );

021-91035462
هم اکنون تماس بگیرید