نرم افزار مدیریت انبار داری و حسابداری

  • نام پروژه : فولاد تبار
  • مشاهده وبسایت : مشاهده کنید
  • وضعیت : انجام شده
  • زمان شروع :
  • زمان اتمام :
  • درصد پیشرفت پروژه : 100%

نرم افزار مدیریت انبار داری و حسابداری

  1. افزودن انبار و بررسی موجودی های انبار
  2. قابلیت اتصال به سامانه های پیامکی

021-91035462
هم اکنون تماس بگیرید