طراحی پنل کاربری USSD

  • نام پروژه : طراحی کنترل پنل USSD
  • مشاهده وبسایت : مشاهده کنید
  • وضعیت : انجام شده
  • زمان شروع : 01/04/2020
  • زمان اتمام : 20/05/2020
  • درصد پیشرفت پروژه : 100%

طراحی پنل کاربری USSD

طراحی پنل کاربری USSD iNooti :

  1. گزارشگیری
  2. لیست کاربران
  3. مدیریت و کنترل کارت های گارانتی و خدمات طلایی
  4. قابلیت ارسال از طریق سامانه های پیامکی

021-91035462
هم اکنون تماس بگیرید