زبانهای فرانت اند: JAVASCRIPT

لیست تمامی نمونه کارهای زبانهای فرانت اند: JAVASCRIPT

نام سایت : تیم امنیتی آشیانه
آدرس سایت : http://ashiyane.org/
وضعیت پروژه : تعلیق شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : vbulletin
نام سایت : آژانس هواپیمایی
وضعیت پروژه : آماده راه اندازی
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : کتیا تی وی
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : دانشگاه آزاد تهران جنوب
آدرس سایت : http://sida1.iausr.ac.ir
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : َASP.NET،MS SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : Private CMS
نام سایت : تهران سانگ
آدرس سایت : http://myteh-song.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : شرکت پرهیب
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : Private CMS
نام سایت : بلودیزاینر
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : یک برنامه نویس
آدرس سایت : https://oneman.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : آوای صلح
آدرس سایت : http://avayesolh.com
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : آژانس هواپیمایی (سفیرگشت امید)
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : تورنشان
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress


اگر سوال ، انتقاد و یا پیشنهادی دارید میتوانید از همین طریق برای ما تیکت ارسال کنید!