سیستم مدیریت محتوا: WordPress

لیست تمامی نمونه کارهای سیستم مدیریت محتوا: WordPress

نام سایت : ژوپیتر اسکیپ روم
آدرس سایت : http://jupiterescape.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : آنی زود
آدرس سایت : http://www.anizood.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،SQL،CSS،HTML،javasc،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : اسکیپ اسکری
آدرس سایت : http://escapescary.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : رومانتیک هوم
آدرس سایت : http://romantic-home.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : مرسی
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : GetCook
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : مگااونت
آدرس سایت : http://megaevent.ir
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : شرکت طراحان روز
آدرس سایت : http://tarahesite.net/
وضعیت پروژه : آماده راه اندازی
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : تی موزیک
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : کتیا تی وی
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : تهران سانگ
آدرس سایت : http://myteh-song.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : بلودیزاینر
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress


اگر سوال ، انتقاد و یا پیشنهادی دارید میتوانید از همین طریق برای ما تیکت ارسال کنید!