سیستم مدیریت محتوا: وردپرس

لیست تمامی نمونه کارهای سیستم مدیریت محتوا: وردپرس

نام سایت : طراحی وبسایت مازندچوب
وضعیت پروژه : آماده راه اندازی
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : کافه
آدرس سایت : https://coffebunn.ir
وضعیت پروژه : آماده راه اندازی
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : کاراتدریس
آدرس سایت : http://karatadris.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : رسا بورس
آدرس سایت : http://rasabourse.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : لوپان استیل
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : exarchive
آدرس سایت : https://exarchive.com
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : ارور اسکیپ
آدرس سایت : http://errorescape.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : جوکر اسکیپ روم
آدرس سایت : http://jokerescaperoom.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : دیم اسکیپ
آدرس سایت : https://www.dimescape.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس


اگر سوال ، انتقاد و یا پیشنهادی دارید میتوانید از همین طریق برای ما تیکت ارسال کنید!