زبانهای بک اند: SQL

لیست تمامی نمونه کارهای زبانهای بک اند: SQL

نام سایت : طراحی کنترل پنل USSD
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : Arama
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،js
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
وضعیت پروژه : نامشخص
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،js
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : اپلیکیشن اتاق فرار
آدرس سایت : http://infinityescaperoom.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا : لاراول
نام سایت : ایران بلک استور
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : اورژانس موبایل
آدرس سایت : https://orjancemobile.ir
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : بنیان گرافیک
آدرس سایت : https://btisco.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : کاما کافه
آدرس سایت : http://cafecomma.co/
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،javcscript
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : نوری کو
آدرس سایت : http://nourico.ir/
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : ایران خونه
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : گیم سی دی کی
آدرس سایت : http://gamecdkey.ir/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس
نام سایت : طراحی وبسایت فروشگاهی کافه کاما
آدرس سایت : http://commacafe.co
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : وردپرس


اگر سوال ، انتقاد و یا پیشنهادی دارید میتوانید از همین طریق برای ما تیکت ارسال کنید!