زبانهای بک اند: Nodjs

لیست تمامی نمونه کارهای زبانهای بک اند: Nodjs

نام سایت : مرسی
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : a-pay
آدرس سایت : http://a-pay.co
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : Private CMS
نام سایت : مگااونت
آدرس سایت : http://megaevent.ir
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : شرکت طراحان روز
آدرس سایت : http://tarahesite.net/
وضعیت پروژه : آماده راه اندازی
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : تی موزیک
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : شرکت پرهیب
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : Private CMS


اگر سوال ، انتقاد و یا پیشنهادی دارید میتوانید از همین طریق برای ما تیکت ارسال کنید!