زبانهای فرانت اند: CSS

لیست تمامی نمونه کارهای زبانهای فرانت اند: CSS

نام سایت : شرکت هوم
وضعیت پروژه : آماده راه اندازی
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : Laravel
نام سایت : شرکت طراحان روز
آدرس سایت : http://tarahesite.net/
وضعیت پروژه : آماده راه اندازی
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : مرکز مطالعات راهبردی راد
وضعیت پروژه : نامشخص
تکنولوژی های استفاده شده :
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : تی موزیک
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : بلاگرز
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : Mybb
نام سایت : تیم امنیتی آشیانه
آدرس سایت : http://ashiyane.org/
وضعیت پروژه : تعلیق شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : vbulletin
نام سایت : آژانس هواپیمایی
وضعیت پروژه : آماده راه اندازی
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا :
نام سایت : کتیا تی وی
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : دانشگاه آزاد تهران جنوب
آدرس سایت : http://sida1.iausr.ac.ir
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : َASP.NET،MS SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : Private CMS
نام سایت : تهران سانگ
آدرس سایت : http://myteh-song.com/
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress
نام سایت : شرکت پرهیب
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : Private CMS
نام سایت : بلودیزاینر
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : WordPress


اگر سوال ، انتقاد و یا پیشنهادی دارید میتوانید از همین طریق برای ما تیکت ارسال کنید!